ajent


ajent
ajent {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos I, Mc. ajentncie; lm M. ajentnci {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'osoba użytkująca placówkę handlową, gastronomiczną, usługową itp. wydzierżawioną od jakiejś instytucji' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}to samo co agent w zn. 1. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ajent — m IV, DB. a, Ms. ajentncie; lm M. ajentnci, DB. ów 1. «osoba prywatna dzierżawiąca od jakiejś instytucji placówkę handlową, usługową itp.» 2. przestarz. → agent w zn. 1 Ajent giełdowy. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • агент — уполномоченный ; с 1635 г. – как дипломат ; см. Христиани 26. Форма с конечным ударением – из нем. Agent, с начальным ударением – из польск. agent, ajent от лат. agens …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Kartini — Raden Ayu Kartini Naissance 21 avril 1879 Jepara …   Wikipédia en Français

  • agent — m IV, DB. a, Ms. agentncie; lm M. agentnci, DB. ów 1. «osoba pośrednicząca w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy lub zawierająca je w jego imieniu; ajent» Agent handlowy. Agent przedsiębiorstwa. ∆ Agent dyplomatyczny «przedstawiciel państwa… …   Słownik języka polskiego

  • kolektor — m IV, D. a, Ms. kolektororze; lm M. y 1. B.=D.; lm M. kolektororzy, DB. ów «właściciel, ajent, pracownik kolektury lub punktu sprzedaży kuponów totalizatora sportowego, kuponów gier liczbowych albo losów loteryjnych» 2. «przewód lub kanał… …   Słownik języka polskiego

  • kolektor — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. kolektororze; lm M. kolektororzy, rzad. {{/stl 8}}{{stl 7}} pracujący w kolekturze jej właściciel bądź ajent sprzedający, rozprowadzający kupony gier liczbowych, losy loteryjne zakładów sportowych {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień